Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística
Ven, 15/07/1983 - 00:00