Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais de contrabaixo, gaita galega, viola e materiais e tecnoloxía: deseño

Ven, 18/01/2013 - 08:05

Xúntase o Anuncio do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais das especialidades de contrabaixo (594406), gaita galega (594413) e viola (594431) do corpo de profesores de música e na especialidade de materiais e tecnoloxía: deseño (595520) do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, abertas entre outras, polo anuncio do 2 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 23 de outubro de 2012).

Interinidades e substitucións