Resolución das axudas complementarias ás achegadas pola U.E. no marco do Programa de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos no curso 2011/12

Mar, 18/12/2012 - 08:38

Xúntase a Orde do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 2 de agosto de 2012 de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2011/12.