Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Comisión de habilitacións para funcionarios do corpo de mestres da Coruña (relación provisional abril 2010)

Lun, 03/05/2010 - 14:23

Xúntase o documento coa relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do Corpo de mestres na reunión da comisión de habilitación da Coruña correspondente ao mes de abril de 2010.

Máis información:

Ponse en coñecemento dos funcionarios do corpo de mestres que solicitaron habilitacións ao abeiro da orde do 10 de abril de 1992 (DOG do 24) que no taboleiro de anuncios desta delegación provincial atópanse as listaxes provisionais nas que constan as habilitacións concedidas e denegadas, sinalando as causas que as motivaron.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos