Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Rede de Orientación Educativa en Galicia

Lun, 12/04/2010 - 13:34

Xúntase a estrutura dos servizos de orientación na Comunidade Autónoma de Galicia e a catalogación, a nivel orientación, dos diferentes centros educativos.