Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proposta de concesión de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2012, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Xov, 06/09/2012 - 12:45

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data 6 de setembro de 2012, elevar ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte proposta de concesión de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 202, co obxecto de coñecer a lengua dese país.. Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Próximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a Orde de resolución coa listaxe oficial de concedidos e denegados.

  • Os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos deberán enviar a documentación xustificativa da realización do curso, a que figura no artigo 11 da orden da convocatoria e sempre antes do 10 de outubro  de 2012.