Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe de admitidos e excluídos da convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios para curso 2012/2013

Mar, 04/09/2012 - 08:50

Xúntase a relación provisional das solicitudes admitidas e excluídas correspondente á Orde do 15 de marzo de 2012 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de bolsas destinadas aos estudantes universitarios que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2012/2013.

  • O prazo de presentación da documentación será do 5 de setembro de 2012 ata o 15 de setembro de 2012.

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos

Colectivo

Tema

Ensinanza