Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde do 28 de xuño de 2006, pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo dos funcionarios dos corpos docentes en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral

Mér, 28/06/2006 - 10:35

Orde do 28 de xuño de 2006, pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. 

Máis información: