Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións relativas á aplicación da regulación contida no decreto 222/2011 de 2 de decembro e na orde de 20 de marzo de 2012 sobre ensinanzas universitarias oficiais no SUG

Lun, 11/06/2012 - 08:15

Xúntanse as instrucións relativas á aplicación da regulación contida no decreto 222/2011 de 2 de decembro e na orde de 20 de marzo de 2012 sobre ensinanzas universitarias oficiais no SUG.