Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros públicos

Xov, 25/02/2010 - 14:43

Xúntase a Orde do 15 de febreiro de 2010 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Prazo de solicitude: vinte naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Convoca: Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Correos electrónicos: persoal.secundaria@edu.xunta.es - persoal.primaria@edu.xunta.es