Relación definitiva de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Ourense (comisión do 14/01/2010)

Xov, 04/02/2010 - 10:40

Ponse en coñecemento dos funcionarios do corpo de mestres que solicitaron habilitacións ao abeiro da orde do 10 de abril de 1992 (DOG do 24) que no taboleiro de anuncios desta delegación provincial atópanse as listaxes definitivas nas que constan as habilitacións concedidas e denegadas, sinalando as causas que as motivaron.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos