Orde do 22 de outubro de 2009 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 28 de maio de 2009 e se fai pública a concesión de premios de excelencia académica

Xov, 22/10/2009 - 14:27

Xúntase a Orde do 22 de outubro de 2009 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 28 de maio de 2009 e se fai pública a concesión de premios de excelencia académica para o alumnado que inicie estudos universitarios no sistema universitario de Galicia no curso académico 2009-2010.