Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación da Orde do 24 de xaneiro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia...

Mér, 08/02/2012 - 09:29

Xúntase a Orde do 24 de xaneiro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia, parcialmente cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo de Galicia 2007/2013