Título node Learning object

Dicionarios e traductores automáticos a distintos idiomas
Xov, 05/01/2012 - 13:18

Dicionarios de uso xeral:

  • LOGOS Multilingual Traslation Portal.- Esta gigantesca base de datos "viviente" es actualizada y corregida en línea por nuestra red de traductores y revisores profesionales de acuerdo con un mecanismo de "peer review". En este momento comprende 7.580.560 entradas y más de 200 idiomas.  http://www.logos.net/
  • Dicionarios Oxford en WordReference.- Dicionarios bilingües sin custe: español-portugués/inglés/francés/italiano/alemán/ruso.Cada un dos dicionarios Oxford ten arredor de 100,000 palabras e frases con máis de 200.000 traducións.  http://www.wordreference.com/es/
  • Tradución do español ao romanés, chino, árabe, ruso, polaco, portugués, turco... ata 31 idiomas.  http://www.langtolang.com/
  • Dicionario chino-español.- Búsqueda por carácter chino, por pronuncia en pinyin ou directamente en español. Máis de 30.000 entradas, sinónimos, nomes propios, expresións, frases feitas... http://www.chino-china.com/diccionario
  • Dicionarios en liña AULEX en varios idiomas e linguas minoritarias. http://aulex.org/

 

Terminoloxía

  • Realiter.- Dicionario panlatino de comercio electrónico, medio natural, informática e internet.  http://www.realiter.net/
  • Este recurso electrónico multilingüe accesible online funciona como unha base de datos terminolóxica e permite buscar a traducción e a definición dunha palabra en 21 linguas diferentes. http://www.tv5.org/TV5Site/alexandria/