Publicación das relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2022-23

Xov, 07/07/2022 - 14:31

Xúntase Resolución do 7 de xullo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022/2023.

Prazo de reclamacións

  • O prazo para formular reclamacións é de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 8 ao 14 de xullo de 2022, ambos incluídos).
  • As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), a través do procedemento PR004A.

No dito formulario da solicitude debe cubrirse tendo en conta os seguintes termos:

a) No campo EXPÓN: Sinalar ASUNTO: RECLAMACIÓN RESOLUCIÓN DO 7 DE XULLO DE 2022 e especificar o anexo correspondente, anexo I, II, III e IV segundo proceda.

b) No campo DESTINATARIO debe elixir no desplegable á esquerda a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e no desplegable á dereita Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

PDF icon Resolución do 7 de xuño de 2022 (DOG)

PDF icon Resolución de 20 de xuño de 2022 de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-2

PDF icon Anexo I: Estimadas

PDF icon Anexo II: Desestimadas

PDF icon Resolución do 7 de xullo de 2022

PDF icon Anexo I Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo II Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Anexo III Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo IV Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Resolución do 26 de xullo de 2022

PDF icon Anexo I Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo II Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Anexo III Listaxe definitiva persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)

PDF icon Anexo IV Listaxe definitiva persoal interino excluido das listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)

PDF icon Resolución adxudicación provisional

PDF icon Adxudicación provisional Mestres (Orde Alfabética)

PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde Alfabética)

PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde adxudicación)

PDF icon Resolución adxudicación definitiva (pendente publicación DOG)

PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Secundaria e outros)

PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Secundaria e outros)

PDF icon Instrucións toma de posesión do persoal docente adxudicado (todos os corpos)

PDF icon Resolución do 2 de agosto de 2022 (DOG)