Nodo Legislation

Orde do 13 de maio de 2022 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.
Mér, 25/05/2022 - 09:04

Menú Legislation