Nodo Legislation

Resolución do 3 de febreiro de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de...
Mar, 15/02/2022 - 11:58