Servizo de Centros

Responsable:

José Carlos Carid Fernández

Teléfono:

981 54 65 18

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela