Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Responsable:

Jesús Manuel Álvarez Bértolo

Teléfono:

981 54 65 58
981 54 65 59

Fax:

981 54 65 42

Email:

dxcrrhh [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela