Nodo Legislation

Resolución do 22 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se fai pública a convocatoria para acreditar centros e persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ...
Ven, 01/10/2021 - 11:26

Menú Legislation