A Xunta recoñece a excelencia de 21 titulados da formación profesional cos premios extraordinarios de grao superior

Os galardóns enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo a Xunta para a posta en valor e fomento da excelencia dentro do sistema educativo galego

Ven, 03/09/2021 - 14:36

A Xunta de Galicia vén de recoñecer a excelencia de 21 titulados da Formación Profesional cos premios extraordinarios de grao superior, o obxectivo destes galardóns é poñer en valor o traballo do alumnado que cursa estas ensinanzas con resultados excelentes. De feito, para optar a estes premios os estudantes debían contar cunha cualificación final do ciclo formativo igual ou superior a 8,5 puntos, entre outros requerimentos.

O premiados son os que se relacionan na seguinte táboa:

Provincia

Concello

Centro educativo

Apelidos e nome

Familia profesional

A Coruña

A Coruña

CIFP Imaxe e Son

Robles Suárez, Rubén

Imaxe e son

A Coruña

A Coruña

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Mella Albertino, Alejandro

Informática e comunicacións

A Coruña

A Coruña

CPR Tomás Barros

Gundín González, Genoveva

Servizos socioculturais e á comunidade

A Coruña

Ferrol

CIFP Leixa

Gómez Díaz, Lorena

Artes gráficas

A Coruña

Ferrol

CIFP Ferrolterra

Hermida Fernández, Enrique

Fabricación mecánica

A Coruña

Ferrol

CIFP Ferrolterra

López Gómez, Lorena

Transporte e mantemento de vehículos

A Coruña

Santiago de Compostela

IES As Fontiñas

Blanco Gens, Cristina

Edificación e obra civil

A Coruña

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

Pernas Fernández, Noel

Instalación e mantemento

A Coruña

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

Andón Rodríguez, Mariña

Química

A Coruña

Santiago de Compostela

CPR Fesán

Muíño Rey, Minia

Sanidade

Lugo

Castro de Rei

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Canto Lastra, Miguel

Agraria

Lugo

Monforte de Lemos

IES Río Cabe

García Golmar, Iria

Hostalaría e turismo

Ourense

O Barco de Valdeorras

IES Lauro Olmo

Rodríguez Tato, Javier

Administración e xestión

Ourense

Ourense

IES 12 de Outubro

Blanco Álvarez, Marta

Imaxe persoal

Pontevedra

Cambados

IES Ramón Cabanillas

Fonseca Planet, Laia

Industrias alimentarias

Pontevedra

Cangas

IES María Soliño

Santos Bacelar, Francisco Javier

Actividades físicas e deportivas

Pontevedra

A Illa de Arousa

IGAFA Inst. Galego de F. en Acuicultura

Oubiña Bea, Lucía

Marítimo-pesqueira

Pontevedra

Silleda

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

García Rodríguez, Sandra

Comercio e márketing

Pontevedra

Vigo

IES Ricardo Mella

Quiroga Blanco, David

Electricidade e electrónica

Pontevedra

Vigo

CIFP Valentín Paz Andrade

Fernández Ocampo, Laura

Madeira, moble e cortiza

Pontevedra

Vigo

CIFP Manuel Antonio

Veiga da Rocha, Aroa

Téxtil, confección e pel

 

A dotación orzamentaria para estes premios é de 19.550€ que se distribuirán entre as persoas premiadas na mesma contía, non podendo exceder dos 850€ por premio. Ademais da correspondente dotación económica, a obtención destes premios dálle dereito ao alumnado a concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional de formación profesional de grao superior. Os galardóns enmárcanse dentro das diferentes accións que leva a cabo a Xunta para a posta en valor e fomento da excelencia dentro do sistema educativo galego.