Subdirección Xeral de Innovación, Orientación e Formación de Recursos Humanos

Responsable:

Mª Eugenia Pérez Fernández

Teléfono:

981 54 65 02

Fax:

981 54 65 50

Email:

sxoifp [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela