Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP. Máquinas, servizos e produción

Ven, 26/02/2021 - 09:50

Resolución do 25 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de máquinas, servizos e produción (591210).

Achéganse resolución, o baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas.