Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e baremo provisional das listas de interinidades e substitucións do corpo de profesores técnicos de FP, Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos

Ven, 26/02/2021 - 09:18

Resolución do 25 de febreiro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de Instalación e Mantemento de Equipamentos Térmicos e de Fluídos (591205).

Achégase resolución, baremo provisorio e a relación provisoria de persoas excluídas.