Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anulación da convocatoria da iniciativa "EnCANTame Ler" para o ano 2020

Mér, 25/11/2020 - 09:10

Achégase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 23 de novembro de 2020 pola que se anula a convocatoria do 2 de marzo relativa ao proxecto "EnCANtame Ler", de lectura apoiada por cans, destinada a centros públicos de educación infantil e primaria ou centros específicos de educación especial de titularidade da consellería para o presente ano 2020. Considérase que no contexto actual dos centros, provocado pola covid19, non é posible desenvolver en toda a súa extensión a actividade de lectura apoiada por cans prevista, no formato e co deseño para o que foi concibida.