Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) para o curso 2020/21

Xov, 19/11/2020 - 10:01

Xúntase a listaxe provisional dos Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2020/2021.