Servizo de Xestión Científico-Tecnolóxica

Responsable:

Silvia Pérez Pardo

Teléfono:

981 95 76 49

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R