Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria

Responsable:

Mª Jesús Tallón Nieto

Teléfono:

981 95 78 20

Fax:

881 99 91 35

Email:

promocioncientifica.educacion [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela