Subdirección Xeral de Universidades

Responsable:

Mª Beatriz Soutelo Ferro

Teléfono:

981 54 54 46

Fax:

981 54 54 22

Email:

subdx.universidades [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela