Educación incorpora 26 novos centros públicos ao Plan de mellora de bibliotecas escolares

En total serán 705 centros públicos os integrados no curso 2020/2021 nesta iniciativa
Mar, 01/09/2020 - 11:21

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. A través dela, incorpóranse a este programa un total de 26 centros públicos, que se relacionan na seguinte táboa:

 

Provincia

Concello

Centro

A Coruña

Abegondo

IES de Viós

A Coruña

Boiro

IES Espiñeira

A Coruña

Boiro

IES Plurilingüe A Cachada

A Coruña

Carral

IES de Carral

A Coruña

Coruña, A

CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

Coruña, A

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

Laracha, A

CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Coruña

Santiago de Compostela

CEE A Barcia

A Coruña

Toques

CEIP Plurilingüe de Toques

Lugo

Barreiros

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Lugo

Cervantes

CPI de Cervantes

Lugo

Chantada

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

Lugo

Monforte de Lemos

EOI de Monforte de Lemos

Ourense

Amoeiro

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Nogueira de Ramuín

CEIP Plurilingüe de Luíntra

Ourense

Ourense

CEIP Curros Enríquez

Ourense

Ourense

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

Ourense

IES Universidade Laboral

Pontevedra

Marín

CEIP de Ardán

Pontevedra

Marín

IES Chan do Monte

Pontevedra

Neves, As

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

Pontevedra

Oia

CEIP de Refoxos

Pontevedra

Ponte Caldelas

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Pontevedra

Salceda de Caselas

CRA Raíña Aragonta

Pontevedra

Salvaterra de Miño

CRA A Lagoa

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

EOI de Vilagarcía

 

En total formarán parte do PLAMBE este curso un total de 705 centros públicos.

Fondos

A dotación total asignada, para os centros de nova incorporación e para os de continuidade, ascende a 1.374.700‬ €. As asignacións para as novas incorporacións estarán destinadas á actualización dos fondos documentais da biblioteca escolar, á renovación do mobiliario e outro equipamento necesario, así como para outros gastos de funcionamento. No caso dos centros de continuidade, poderán destinar as asignacións a fondos, a mobiliario e outros equipamentos ou a gastos de funcionamento específicos da biblioteca, en función do ano no que se integraran no Plan.

Entre outras cuestións, a convocatoria establece que as adquisicións dos fondos se realizarán, preferentemente, a través das librerías da zona de referencia do centro, e que deberán incluír materiais destinados á atención da diversidade (libros e outros materiais destinados ao alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe, necesidades educativas especiais, altas capacidades, alumnado inmigrante etc.). Así mesmo, a multiculturalidade e as diversas linguas con presenza no centro deberán ser convenientemente contempladas; e o 50% dos materiais adquiridos deberán ser en lingua galega. Ademais, poderase mercar con estas asignacións mobiliario específico e adaptado ás necesidades da comunidade educativa.

Por outra banda, os centros incluídos neste programa poderán recibir formación específica, no contexto do Plan anual de formación do profesorado e do propio programa, así como asesoramento a través da asesoría de bibliotecas escolares da Consellería, desde onde se coordinará o plan de mellora e se levará a cabo o seguimento e supervisión oportunos.

Menús News node R