Secretaría Xeral de Universidades

Responsable:

José Alberto Díez de Castro

Teléfono:

981 54 54 27

Fax:

981 54 54 22

Email:

sxu [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela