Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/2019 nas universidades do SUG

Mar, 14/07/2020 - 10:08

Orde do 1 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018/19 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

  • A Secretaría Xeral de Universidades remitirá, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria, a súa proposta mediante a certificación incluída como anexo I desta orde.