Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas nas probas substitutivas de Titulación de Bacharelato para o acceso ás Ensinanzas Artísticas superiores para o curso 2020/2021

Mar, 30/06/2020 - 20:19

Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisional dende o día 01 de xullo de 2020 ata o día 02 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizou a inscrición (ou a través do correo electrónico xsere@edu.xunta.gal)

Ensinanzas superiores de Arte dramática

Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Ensinanzas superiores de Deseño

Ensinanzas superiores de Música