A Consellería de Educación convoca as Olimpíadas de FP, GaliciaSkills 2020

O campionato desenvolverase no mes de novembro en Silleda

O obxectivo é dar unha maior proxección e difusión ás ensinanzas de formación profesional e ás destrezas e competencia que nelas se adquiren

Mar, 25/02/2020 - 11:40

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de convocar  o 6º Campionato Galego de Formación Profesional Galiciaskills 2020, a olimpíada autonómica de Formación Profesional da que saíran os representantes galegos nas Spainskills 2021. O obxectivo deste campionato é darlle unha maior proxección e difusión á FP que se imparte na nosa Comunidade Autónoma. Galiciaskills 2020 celebrarase en Silleda, no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, no mes de novembro de 2020.

Trátase dun campionato eminentemente práctico que consistirá no desenvolvemento de 30 competicións relacionadas coas especialidades de formación profesional, nas que o alumnado participante medirá as súas destrezas e demostrará as súas capacidades na realización das correspondentes probas. As modalidades de competicións nas que se pode inscribir os centros de FP son as reflectidas no seguinte cadro:

Áreas de actividade

Modalidades de competición

Transporte e loxística

13 Reparación de Carrozaría

 

33 Tecnoloxía do automóbil

 

36 Pintura do automóbil

Construcións e instalacións

15 Fontanería e calefacción

 

18 Instalacións eléctricas

 

22 Pintura e decoración

 

24 Ebanistaría

 

25 Carpintaría

 

37 Xardinaría paisaxística

 

38 Refrixeración e aire acondicionado

Fabricación

04 Mecatrónica

 

05 Deseño mecánico-CAD

 

06-07 Mecanizado

 

10 Soldadura

 

16 Electrónica

 

19 Control industrial

 

23 Robótica móbil

Informática e Comunicacións

09 Solucións de software para empresas

 

17 Desenvolvemento web

 

 

 

 

 

39 Administración de sistemas en rede

 

50 Deseño e animación de xogos 3D

Artes Creativas

28 Floraría

 

31 Tecnoloxía da moda

Servizos

29 Peiteado

 

30 Estética

 

47 Panadaría

 

34 Cociña

 

35 Servizo de restaurante e bar

 

57 Recepción hoteleira

 

41 Coidados auxiliares de enfermaría e atención socio-sanitaria

 

Solicitudes

No certame poden participar as alumnas e alumnos matriculados nos ciclos formativos de formación profesional en centros sostidos con fondos públicos de Galicia,  cunha  idade máxima de 21 anos feitos durante o ano 2020 (coa excepción do skill de Mecatrónica no que os participantes terán como máximo 24 anos feitos neste ano).

Con carácter xeral, cada centro educativo poderá presentar un máximo dun competidor ou equipo por modalidade, excepto nas modalidades de Tecnoloxía da moda, Deseño e animación de xogos 3D, e Pintura e decoración. A participación en cada modalidade de competición será individual salvo nas modalidades de Mecatrónica e Xardinaría paisaxística, nas que participarán en equipo de dúas persoas por centro.

Será o centro quen determine o sistema de selección dos competidores/as. A persoa competidora irá acompañada dun profesor ou profesora do centro, que exercerá a súa titoría e encargarase da súa preparación para a competición. En calquera caso o alumnado participante non poderán ter participado con anterioridade nas Spainskills.

Os centros que queiran presentar alumnado a esta competición deberán remitir a solicitude de inscrición antes do día 31 de marzo de 2020 ao enderezo de correo electrónico sxfp@edu.xunta.es

Premios

Para a avaliación das probas realizadas polos participantes constituirase un xurado que poderá estar composto por representantes das empresas patrocinadoras da competición ou por representantes da industria do sector correspondente e polos titores do alumnado participante na competición.

Haberá dous premios por competición. A persoa que obteña a maior puntuación en cada skill recibirá a medalla de ouro. Este alumnado, xunto cos xefes e as xefas de equipo (profesorado titor), conformarán o equipo galego que representará a Galicia en Spainskills 2021.

A persoa que obteña a seguinte mellor puntuación en cada skill recibirá a medalla de prata e quedará de suplente para competir no campionato nacional no caso de que o participante que obtivo a medalla de ouro non puidese participar.

Todas as persoas participantes recibirán un diploma acreditativo de ter participado en Galiciaskills 2020. Ademais, o profesorado experto e titor que tome parte na competición recibirá a correspondente certificación de participación na actividade de innovación educativa Galiciaskills 2020, cunha equivalencia de 15 horas de formación permanente do profesorado.