Perfil do programa de cualificación profesional inicial de pedra natural en Galicia

Mér, 27/07/2011 - 09:04

Xúntase a Resolución do 13 de xullo de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o perfil do programa de cualificación profesional inicial de pedra natural en Galicia.