Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional da convocatoria de axudas a centros concertados en materia de bibliotecas escolares e fomento da lectura, para o curso 2019/2020

Ven, 22/11/2019 - 13:36

Publícase a Resolución provisional da Orde de 7 de agosto de 2019 pola que se convocan axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura, para o curso 2019/2020 (DOG de 2 de setembro). Concédense axudas a través de catro liñas contempladas na convocatoria: Plan de mellora de biblioteca escolares-concertados, Clubs de lectura-concertados, Radio na biblio-concertados e Biblioteca inclusiva-concertados.

  • Ábrese un prazo de 10 días para a presentación de renuncias , no seu caso, ou de alegacións a esta resolución provisional, segundo recolle o artigo 11, punto 2 da orde de convocatoria.