Gabinete de Comunicación

Responsable:

Celeste Suárez Otero

Teléfono:

981 957 350
981 544 406
981 544 806

Email:

prensa.educacion [at] xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela