Responsable:

Xosé Miguel Alonso Boó

Teléfono:

981 54 52 06

Email:

miguel_boo [at] edu [dot] xunta [dot] es

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela