Resolución pola que se publica a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da paga extraordinaria por antigüidade na empresa

Xov, 14/07/2011 - 10:14

Xúntanse a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se publica a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da paga extraordinaria por antigüidade na empresa e as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas.

O prazo para formular as reclamacións contra as relacións provisionais rematará o día 5 de agosto de 2011.