Proposta de concesión dos premios fin de carreira para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Mar, 24/09/2019 - 14:01

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a comisión avaliadora acordou, con data 19 de  setembro de 2019, elevar a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitario no 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Próximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a Orde de resolución coa listaxe oficial de concedidos e denegados.