Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Ciclos de grao superior

Lun, 16/09/2019 - 13:59

Xúntanse as Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias de acceso ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2019/2020. Ciclos de grao superior.