Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas e excluídas das prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2019/2020

Ven, 06/09/2019 - 12:29

Resolución do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a listaxe coas puntuacións definitivas das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de  persoas excluídas, indicando a causa de exclusión; así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas, e a relación de suplentes, de ser o caso, de acordo co previsto no artigo 31 da Orde do 28 de maio de 2019 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2019/20 (DOG núm. 108, do 10 de xuño de 2019).

  • Prazo para interpoñer recurso de alzada: 1 mes (entre os días 9 de setembro e 9 de outubro de 2019), ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional.