Publicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020

Ven, 26/07/2019 - 17:13

De acordo co establecido no punto cuarto da Resolución do 21 de xuño de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 120, do 26 de xuño), publícase a resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020.

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 29 e o 30 de xullo, ambos incluídos. As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación ou a renuncia de xeito presencial a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

 

PDF icon Resolución do 21 de xuño de 2019 (DOG)

PDF icon Anexo dos centros de Infantil e Primaria

PDF icon Anexo dos centros de Secundaria

PDF icon Resolución de 3 de xullo de 2019: Solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais

PDF icon Anexo I: Estimadas primaria

PDF icon Anexo II: Estimadas secundaria

PDF icon Anexo III: Desestimadas primaria

PDF icon Anexo IV: Desestimadas secundaria

PDF icon Resolución provisional de persoas obrigadas a participar

PDF icon Listaxe de docentes de primaria obrigados a participar

PDF icon Listaxe de docentes de secundaria obrigados a participar

PDF icon Resolución provisional (primaria)

PDF icon Adxudicación provisional alfabética (primaria)

PDF icon Adxudicación provisional por orde de adxudicación (primaria)

PDF icon Resolución provisional (secundaria)

PDF icon Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

PDF icon Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

PDF icon Resolución definitiva(primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (primaria)

PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (primaria)

PDF icon Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres)

PDF icon Resolución: relacións definitivas de persoal que ten a obriga de participar

PDF icon Funcionarios de carreira obrigados a participar(secundaria)

PDF icon Funcionarios de carreira obrigados a participar(primaria)

PDF icon Obrigados a participar: Interinos/substitutos corpo de mestres

PDF icon Obrigados a participar: Interinos/substitutos secundaria

PDF icon Resolución do 1 de agosto de 2019: Adxudicación definitiva mestres (DOG)

PDF icon Resolución do 10 de setembro de 2019: Adxudicación definitiva secundaria

PDF icon Listaxe adxudicación definitiva secundaria por orde alfabética

PDF icon Listaxe adxudicación defintiva secundaria (por orde adxudicación)

PDF icon Instrucións actualizadas para a toma de posesion dos docentes adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (secundaria)