Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola UE no marco Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/2019

Mar, 25/06/2019 - 13:00

Xúntase a Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas nas axudas de mobilidade complentarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/2019.