Resolución do 3 de xuño de 2011 pola que se procede a designar e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2010/2011

Ven, 17/06/2011 - 14:57

Xúntase a Resolución do 3 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar e a facer pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2010/2011, e dítanse instrucións para a realización das probas correspondentes (DOG 17 de xuño).