Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos de investigación de Galicia e entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, para o ano 2019

Mar, 21/05/2019 - 08:45

Resolución do 9 de maio de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019.