Proposta de concesión das axudas a estudantes universitarios para estadias nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019

Mar, 07/05/2019 - 14:13

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data de 7 de maio de 2019, elevar á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

  • O prazo de xustificación remata o 12 de setembro de 2019.