Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Selección de estadías formativas en empresas para profesorado de Formación Profesional 2019. Resolución provisional

Mar, 07/05/2019 - 09:30
Publicada a Resolución provisional da comisión de selección de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2019 destinadas ao profesorado dos corpos e das especialidades vinculadas ás ensinanzas de formación profesional inicial, e das artes plásticas e o deseño.

O prazo para efectuar reclamacións, emendar erros ou presentar renuncia á concesión da estadía é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.