Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia

Responsable:

Ana María Alzate Rodriguez

Teléfono:

881 99 76 36

Email:

xsioe [at] edu.xunta.gal

Enderezo postal:

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Menús Departament R