Proposta de concesión de axudas da convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do SUG que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2018/2019

Ven, 19/10/2018 - 14:15

De acordo co establecido nas bases da convocatoria, a Comisión Avaliadora acordou, con data 17 de outubro de 2018, elevar á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a seguinte proposta de concesión de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema univesitario de Galicia  que participa en programas de mobilidades con países extracomunitarios no curso 2018/2019.

Esta listaxe faise pública exclusivamente a efectos informativos. Proximamente publicarase no Diario Oficial de Galicia a correspondente orde de resolución.