Listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas e relación provisional de persoas excluídas correspondentes ao período extraordinario das prazas de residencia nos CRDs da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2018/2019

Lun, 15/10/2018 - 15:30

Resolución do 15 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por ode descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas, e de ser o caso, a relación de suplentes, correspondentes ao período extraordinario, de acordo co previsto no artigo 33 da Orde do 24 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2018/19 (DOG 109, do 8 de xuño de 2018).

  • Prazo para interpoñer recurso de alzada: 1 mes (remata o 15 de novembro de 2018) e deberá dirixirse ao respectivo Centro Residencial Docente.